Από το 2012 που δραστηριοποιούμαστε στο φροντιστηριακό χώρο, συνεργαζόμαστε σταθερά με πολύ αξιόλογους καθηγητές τόσο ως επιστήμονες όσο και ως άνθρωποι. Το 80% των καθηγητών είναι κοινοί και στα φροντιστήρια ΠΕΖΟΥ & στη ΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ , καθώς βλέπουμε την καθολική αποδοχή τους από τους μαθητές μας. Η πλειονότητα είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων & υπόκεινται σε συνεχή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων κ.α. Με σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης χτίζουν γερές βάσεις σε κάθε παιδί που μας επιλέγει.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ :

Αναστασόπουλος Η. , Μελάκης Μ. ,

Μπαλίκου Ν. , Κορδαλή Ε.

ΦΥΣΙΚΟΙ:

Στυλιανίδης Π. , Βερβεράς Γ. ,Κατσαρός Α. , Φιλιππαίος Φ.

ΧΗΜΙΚΟΙ :

                                                                       Αγραφιώτη Γ. , Γόντικα Μ. , Νάνου Α.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ :

Πέζου Α., Ανυφαντή Ν. , Καρπούζου Γ. ,

Παφιώλης Λεωνίδας Μπαλατσούκα Α.  

Γιαννοπούλου Δ , Παπαδάκη Ελένη

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ :

Γρυλλάκης Φώτης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:

Χριστοδούλου Χριστόδουλος

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ:

Παπαθανασάκης Μ.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ :

Χατζηγεωργος Β.

Κατσίγιαννη Κ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Αναστασοπούλου Β.

Τσιμή Λ.

Ράπτη Γ.

Καθαρισμός Κτιρίων

Κα Εύα Παγιάι

Ι