• από το 2012 με ιδιαίτερη επιτυχία και βαθμιαία άνοδο 
  • σταθερό καθηγητικό προσωπικό 
  • πάνω από 130 οικογένειες μας εμπιστεύονται κάθε χρόνο
  • group ανά επίπεδο ακόμη και στο γυμνάσιο από την αρχή της χρονιάς μέσω διαγνωστικών τεστ
  • μηνιαία αποστολή γραπτής ενημέρωσης γονέων 
  • 10' τεστ στην έναρξη κάθε μαθήματος 
  • τηλεφωνική ενημέρωση σε περίπτωση πτώσης της επίδοσης του μαθητή
  • η φοίτηση των μαθητών που δεν διαβάζουν διακόπτεται 
  • οικογενειακό κλίμα και ευχάριστο περιβάλλον
  • μοντέρνες αίθουσες
  • οι πιο ανταγωνιστικές τιμές σε σύγκριση με τις παροχές μας

https://www.youtube.com/watch?v=mvShiYtPw2k&ab_channel=socialvideocreation